Při společné výrobě proudu se bude platit jen za distribuci
  • Úvod
  • Aktuality
  • Při společné výrobě proudu se bude platit jen za distribuci
Od příštího roku se má systém sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky rozšířit, jestliže to podle plánu schválí parlament. Za proud se platit nebude, jen za distribuční sazbu. Ta by se ideálně měla odvíjet od vzdálenosti, na jakou se elektřina přenese, řekl Právu předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Co vlastně komunitní energetika lidem a obcím přinese?

Přínosy jsou sdílení obnovitelné energie, kterou si můžeme vyrábět sami, a omezení závislosti na dovozu. Ať už prostřednictvím aktivních zákazníků, kteří energii spotřebovávají a mají zároveň výrobu, anebo i mezi sebou, například v rodině, se sousedy či v komunitě. Je možnost vyrobit si vlastní elektřinu a sdílet ji mezi spřízněnými osobami.
V komunitě to může být tak, že členové mají vlastní výrobu a část z ní nasdílí dalším členům komunity, nebo si komunita může postavit svůj vlastní zdroj a pokrývat tím část spotřeby členů. Někdo postaví větrnou elektrárnu, fotovoltaiku, bioplynku, malou vodní elektrárnu a dodává do komunity, jejímž členem je. Komunitu může založit třeba obec se svými obyvateli nebo s místními malými a středními podnikateli.

Půjde to i v rámci rodiny?

Sloužilo by to těm, kdo k sobě mají blízko, jako právě například rodina. Nebylo by žádné papírování ani pro ty, kdo si sdílí, ani pro stát.
Sdílení už nyní na půdorysu vyhlášky o pravidlech trhu funguje u bytových domů. V budoucnosti to bude v rámci více domů nebo si budete moci sdílet elektřinu vyrobenou na chatě do svého bytu.
Bude třeba vyměnit elektroměr, ale došlo k domluvě, že distribuční společnosti na žádost chytré měření osadí zdarma. Významný krok k digitalizaci energetiky je dalším významným pozitivem tohoto návrhu zákona.

Když si lidé sami na chatě vyrobí elektřinu, budou platit za její přenos do bytu?

Bude se platit distribuční sazba. Třeba při přenosu elektřiny z chaty domů budeme používat distribuční soustavu. To, jestli bude namístě zohlednit, zda je možná úleva na distribučním poplatku, by mělo být založeno na parametru blízkosti. Tak je to i na evropské úrovni, že se mají platit přiměřené poplatky, podle toho, jak zatěžuji síť.
Pokud to bude na krátkou vzdálenost, třeba v rámci jedné ulice, je namístě, abych platil distribuční sazbu zohledněnou. Protože je to tok po jednom drátě, a nemusí to jít přes transformátor, dávalo by smysl, abych to měl levnější.
Ale to už není na změnu zákona, ale na změnu tarifů v elektroenergetice. Teď na faktuře uvidíte platbu za distribuční sazbu, ale za silovou elektřinu nic. Distribuční sazba se u většiny tarifů na celkové ceně podílí nižšími desítkami procent.

Můžeme si to představit tak, že vyrobíme energii ze střechy a uložíme ji do virtuální baterie, nebo ji musíme spotřebovat hned?

Zásadní rozdíl zaváděného sdílení od virtuální baterie je, že se vždy jedná o spotřebu ve chvíli, když elektrárna na střeše vyrábí. Spotřebováváte ji doma v bytě, když na chalupě svítí slunce a fotovoltaika vyrábí elektřinu. Není to odložená spotřeba, kdy byste si mohli elektřinu vyrobenou přes den spotřebovat večer.

Funguje komunitní energetika někde v zahraničí?

Třeba v Rakousku můžete sdílet elektřinu ze společné fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu od roku 2018. Vznikají tam postupně energetická společenství, což od ledna 2022 umožnila novela legislativy.
Zdroj: www.novinky.cz  (2.5. 2023, 2:01)