Ochrana osobních údajů

 • Úvod
 • Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PENÍZE NA STŘEŠE s.r.o. IČ 09691260 se sídlem Ostrava, V Zátiší 810/1 (dále jen: „PENÍZE NA STŘEŠE“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Slévárenská 408/18, 709 00 OSTRAVA, e-mail: info@penizenastrese.cz telefon: +420 773 770 770. PENÍZE NA STŘEŠE nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PENÍZE NA STŘEŠE zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. PENÍZE NA STŘEŠE v současné době používá cookies na svých internetových stránkách, aby mohl zatraktivnit, zlepšit svůj web a služby. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu.
 3. PENÍZE NA STŘEŠE přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
 4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby podnikatele – IČ, DIČ a bankovní spojení • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa • Ostatní údaje – pracovní pozice, kvalifikace, částka na dokladu, údaje o výdělku, výkaz práce, přehled absolvovaných školení

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby.

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • zákonná povinnost – předpisy, které nám ukládají právní předpisy České republiky (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)
 • oprávněný zájem – existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv bc engineering s.r.o.)
 • přímý marketing (zasílání informací o pracovních nabídkách či dalších obchodních sdělení) • souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání
 • osobní údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webové stránky za účelem dosažení jejího optimálního fungování
 • osobní údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ)

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci PENÍZE NA STŘEŠE. V určitých případech mohou být zpracovávaná data zpřístupněna dalším subjektům. Osobní údaje dalším osobám poskytujeme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění služby. U zpracovatele Vašich osobních a dalších údajů vždy prověřujeme, že se zpracovatel řídí ZOOÚ i nařízením. Ať již Vaše osobní údaje zpracováváme my nebo námi pověřený zpracovatel, Vaše osobní i další získávané údaje jsou tak vždy zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 1. Využíváme tyto zpracovatele osobních údajů
  - externí spolupracovníci PENÍZE NA STŘEŠE a dodavatelé za účelem plnění smlouvy
  - poskytovatelé IT služeb
  - poskytovatelé marketingových služeb
 2. V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům
  - orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
  - jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 3. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PENÍZE NA STŘEŠE si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na www.penizenastrese.cz. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.2.2023.

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies”). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na “Přijmout všechny cookies” přijímáte všechny cookies, kliknutím na “Odmítnout vše” znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.

 • Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/) – analytický nástroj společnosti Google pro sběr anonymních statistik o uživatelích našeho webu.
 • Facebook (https://www.facebook.com/) – Facebook pixel pro možnosti remarketingu.
 • Google Ads (https://adwords.google.com/) – reklamní systém společnosti Google pro možnosti remarketingu.
Poptejte realizaci fotovoltaiky ještě dnes (NEZÁVAZNĚ a ZDARMA)

Získejte naši unikátní CHYTROU FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU 4.0, která sama vydělává peníze i po západu slunce.

Jak to u nás probíhá?

 • Co nejdříve se spojíme a probereme Vaši spotřebu a rodinné potřeby.
 • Zašleme Vám nabídku a do 48 hodin ji zkonkretizujeme.
 • Při souhlasu s nabídkou domluvíme návštěvu našeho technologa.
 • Rozhodnete-li se pro nás, připravíme smlouvu na míru.
 • U nás platíte, až máte zboží doma!

Pro rychlé vyřízení vaší poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Kontaktní a poptávkový formulář

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Mějte přehled o nových vymoženostech ve světě fotovoltaiky

Mějte přehled o novinkách a slevách
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů