Co s vyrobenou energií při záporných SPOT cenách?

Obsah článku

Víkend je tu a dnes se podíváme na příklad, jak nejefektivněji využít vyrobenou energii v situaci záporných prodejních cen na burze.

Prvním krokem je správně stanovit skutečnou prodejní cenu. Je důležité uvědomit si, že ačkoliv se hovoří o SPOT ceně, ve skutečnosti může být tato cena snížena různými poplatky a provizemi od obchodníka. V takovém případě může dojít k situaci, kdy prodáváme energii se ztrátou, i když SPOT ceny se zdají být pozitivní.

S pravou prodejní cenou v ruce máte několik možností, jak efektivně využít vyrobenou energii a přitom neztratit:

  • Spotřebovat energii při záporných cenách.

  • Uložit energii do baterie pro pozdější využití.

  • Snížit výkon solární elektrárny (FVE).

Uvedený obrázek ilustruje průběh energetického řízení z 12.8.2023, kdy byly využity výše zmíněné metody. Takovou situaci za Vás může efektivně řešit náš modul chytrého řízení s umělou inteligencí, Hardmin CONTROLBEE 4.0, který zajišťuje obchodování na burze SPOT pro naše klienty.

Na grafu je zobrazen podnik s kapacitou téměř 1MWp FVE a bateriovým úložištěm přesahujícím 2MWh. Zelená linka ukazuje % SOC baterie, červené sloupce spotřebu/dodávku do distribuční sítě a žluté sloupce výrobu jednotlivých FVE.

Je důležité zdůraznit, že tento proces byl opakován i následující den. Jak je vidět, po 20:00 hod. se většina energie z bateriového úložiště prodávala, přičemž byla ponechána pouze potřebná rezerva pro noční spotřebu.

Sledujte naše aktualizace a v dalším článku se podíváme blíže na řízení výkonu FVE a náš chytrý modul řízení energií.